Projektovanje Informacionih Sistema

Pravilno osmišljen i projektovan Informacioni Sistem je osnova efikasnog, pouzdanog rada i potpunog upravljanja. Dobar projekat omogućava brzu i efikasnu izgradnju sistema i maksimalno korišćenje instaliranih uređaja. Na osnovu potreba i zahteva korisnika i nakon analize stanja, projektni tim će razviti rešenje koje je usklađeno sa potrebama i mogućnostima klijenata, a zasnovano na najsavremenijim tehnologijama i važećim standardima. Tri najvažnija atributa prilikom dizajniranja bilo kog IS su:

  • Visoka dostupnost IS
  • Fleksibilnost IS
  • Jednostavnost IS

Kvalitet dizajna svakog IS se procenjuje na osnovu njegove sposobnosti da omogući kontinualnu funkcionalnost mrežnih servisa koje podržava. Dostupnost je ugrožena planiranim i neplaniranim događajima. Planirani se ogledaju u redovnim održavanjima, a neplanirani u kvarovima. Da bi dostupost bila na visokom nivou neophodno je da se ovi događaji eliminišu ili svedu na najmanju moguću meru.

Informacioni sistemi moraju da podržavaju brz rast i razvoj novih servisa ali bez velikog uticaja na postojeću infrastrukturu i njenu operativnost. Fleksibilni IS mogu da se prilagode promenljivim poslovnim uslovima, a samim time i da svoju funkciju za najkraće moguće vreme podrede trenutnim zahtevima. Druga ključna komponenta u postizanju fleksibilnosti je skalabilnost, to je koncept koji uključuje proaktivno planiranje za buduće zahteve. IS koji je skalabilan ima mogućnost da podrži rapidan rast performansi, broja uređaja i servisa.

Glavne prednosti jednostavnog dizajna IS su smanjen broj kvarova prouzrokovanih ljudskom greškom, kao i smanjeni troškovi implementacije, jednostavniji monitoring sistema, upravljanje i održavanje.

projektovanje informacionih sistema m

Projektovanje Informacionih Sistema

Pravilno osmišljen i projektovan Informacioni Sistem je osnova efikasnog, pouzdanog rada i potpunog upravljanja. Dobar projekat omogućava brzu i efikasnu izgradnju sistema i maksimalno korišćenje instaliranih uređaja. Na osnovu potreba i zahteva korisnika i nakon analize stanja, projektni tim će razviti rešenje koje je usklađeno sa potrebama i mogućnostima klijenata, a zasnovano na najsavremenijim tehnologijama i važećim standardima. Tri najvažnija atributa prilikom dizajniranja bilo kog IS su:

  • Visoka dostupnost IS
  • Fleksibilnost IS
  • Jednostavnost IS

Kvalitet dizajna svakog IS se procenjuje na osnovu njegove sposobnosti da omogući kontinualnu funkcionalnost mrežnih servisa koje podržava. Dostupnost je ugrožena planiranim i neplaniranim događajima. Planirani se ogledaju u redovnim održavanjima, a neplanirani u kvarovima. Da bi dostupost bila na visokom nivou neophodno je da se ovi događaji eliminišu ili svedu na najmanju moguću meru.

Informacioni sistemi moraju da podržavaju brz rast i razvoj novih servisa ali bez velikog uticaja na postojeću infrastrukturu i njenu operativnost. Fleksibilni IS mogu da se prilagode
promenljivim poslovnim uslovima, a samim time i da svoju funkciju za najkraće moguće vreme podrede trenutnim zahtevima. Druga ključna komponenta u postizanju fleksibilnosti je skalabilnost, to je koncept koji uključuje proaktivno planiranje za buduće zahteve. IS koji je skalabilan ima mogućnost da podrži rapidan rast performansi, broja uređaja i servisa.

Glavne prednosti jednostavnog dizajna IS su smanjen broj kvarova prouzrokovanih ljudskom greškom, kao i smanjeni troškovi implementacije, jednostavniji monitoring sistema, upravljanje i održavanje.