Suma

Sistem za Upravljanje Materijalom

Softverska platforma koja pruža logističku podršku u procesu nabavke, prodaje, transporta i skladištenja.

SUMA korisnicima omogućava da vode evidenciju o svakom utovaru, prevozu i istovaru u skladište, što znači da će u svakom trenutku imati uvid u tačnu količinu robe koja je primljena u skladište i utovarena u prevozna sredstva. SUMA isto tako evidentira i:

Kao korisnik SUMA platforme, imaćete priliku da unapredite poslovanje i smanjite troškove tako što ćete imati bolji i tačniji uvid u situaciju u skladištima, kao i priliku da poboljšate njihovu organizaciju. Prijem robe, skladištenje, komisioniranje i otprema biće bolje kontrolisani što će smanjiti broj kašnjenja, propuštenih rokova i grešaka.

01

Stanje robe

Stanje robe u skladištima

02

Kvalitet

Kvalitet robe na prijemu i otpremi

03

Količina

Količina robe koja je prevezena po prevoznicima

04

Logistika

Broj kamiona koji su upućeni na utovar ili istovar prema nekom mestu

05

Troškovi transporta

Kalkulativni troškovi transporta

06

Troškovi kontrole

Troškovi kontrole kvaliteta

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam poruku i potrudićemo se da Vam što pre odgovorimo.