WLAN mreže projektovanje i izvođenje

WLAN mreže kao i ostali bežični uređaji umesto kablova koriste radio talase i vrše razmenu podataka putem ugrađenih primopredajnika. Samim tim pružaju veliku fleksibilnost i relativno su jednostavne za implementaciju u postojeću kao i novu mrežnu infrastrukturu. Koriste se na mestima gde bi dužina kablova premašila mogućnosti opreme klasične lokalne mreže. Često se postavljanjem bežične mrežne opreme izbegava postavljanje optičkih kablova čija je cena visoka i potrebno je mnogo vremena za njihovo postavljanje. Lokalne mreže (LAN) vrlo lako se nadgrađuju korišćenjem pomenute opreme a često se vrši i integracija više lokalnih mreža u jednu veću mrežnu infrastrukturu. Neka od rešenja koja nudimo su:

  • Point-to-point,
  • Point-to-multipoint,
  • Hotspot, WDS (Wireless Dristribution System).

S obzirom na broj lokacija i zahtevane performanse, bežično povezivanje može biti izvedeno kao point-to-point i point-to-multipoint linkovi. Prvo omogućava direktno povezivanje između dve lokacije, dok drugo predstavlja povezivanje više objekata na jednu pristupnu tačku (najčešće centralu preduzeća ili ustanove). Povezivanjem lokalnih računarskih mreža (LAN) dva ili više dislociranih objekata, bežičnim putem, umanjuju se troškovi iznajmljenih komunikacijskih linija. Ovakve instalacije podržavaju udaljenosti od nekoliko metara pa i više od 40 kilometara, u zavisnosti od geografskih uslova terena i drugih faktora.

Hotspot predstavlja rešenje za pokrivanje bežičnim signalom atraktivnih, najčešće javnih lokacija, kao što su trgovi, parkovi ali i prostorije škola, fakulteta, hotela, restorana, kafića, autobuskih i voznih stanica, aerodroma i sl. Ova rešenja koriste se za povezivanje računarskih mreža za prenos podataka signalom bežičnih mreža, radi fleksibilnog pružanja usluge pristupa Internetu ili lokalnoj mreži. Integrisanjem više Hotspot rešenja moguće je pokriti šire područje zahvaljujući bežičnom distribucionom sistemu (Wireless Distribution System) i time sve objediniti u jedinstvenu mrežu.

WLAN m

WLAN mreže projektovanje i izvođenje

WLAN mreže kao i ostali bežični uređaji umesto kablova koriste radio talase i vrše razmenu podataka putem ugrađenih primopredajnika. Samim tim pružaju veliku fleksibilnost i relativno su jednostavne za implementaciju u postojeću kao i novu mrežnu infrastrukturu. Koriste se na mestima gde bi dužina kablova premašila mogućnosti opreme klasične lokalne mreže. Često se postavljanjem bežične mrežne opreme izbegava postavljanje optičkih kablova čija je cena visoka i potrebno je mnogo vremena za njihovo postavljanje. Lokalne mreže (LAN) vrlo lako se nadgrađuju korišćenjem pomenute opreme a često se vrši i integracija više lokalnih mreža u jednu veću mrežnu infrastrukturu. Neka od rešenja koja nudimo su:

  • Point-to-point,
  • Point-to-multipoint,
  • Hotspot, WDS (Wireless Dristribution System).

S obzirom na broj lokacija i zahtevane performanse, bežično povezivanje može biti izvedeno kao point-to-point i point-to-multipoint linkovi. Prvo omogućava direktno povezivanje između dve lokacije, dok drugo predstavlja povezivanje više objekata na jednu pristupnu tačku (najčešće centralu preduzeća ili ustanove). Povezivanjem lokalnih računarskih mreža (LAN) dva ili više dislociranih objekata, bežičnim putem, umanjuju se troškovi iznajmljenih komunikacijskih linija. Ovakve instalacije podržavaju udaljenosti od nekoliko metara pa i više od 40 kilometara, u zavisnosti od geografskih uslova terena i drugih faktora.

Hotspot predstavlja rešenje za pokrivanje bežičnim signalom atraktivnih, najčešće javnih lokacija, kao što su trgovi, parkovi ali i prostorije škola, fakulteta, hotela, restorana, kafića, autobuskih i voznih stanica, aerodroma i sl. Ova rešenja koriste se za povezivanje računarskih mreža za prenos podataka signalom bežičnih mreža, radi fleksibilnog pružanja usluge pristupa Internetu ili lokalnoj mreži. Integrisanjem više Hotspot rešenja moguće je pokriti šire područje zahvaljujući bežičnom distribucionom sistemu (Wireless Distribution System) i time sve objediniti u jedinstvenu mrežu.