Virtuelizacija

Virtuelizacija je softverska tehnologija koja iz korena menja dosadašnja načela i percepciju u informacionim tehnologijama. Značajno unapređuje kvalitet IT infrastrukture i povećava stepen iskorišćenosti IT resursa, što dovodi do uštede kako novca tako i energije. Virtuelizacija resursa obuhvata:

 • Virtuelizaciju servera – konsolidaciju više fizičkih servera u virtuelne servere i njihovo izvršavanje na jednom ili daleko manjem broju fizičkih servera,
 • Virtuelizaciju aplikacija – tehnologiju koja omogućava izvršavanje aplikacje bez potrebe za njenu instalaciju na računaru sa koga se koristi na tradicionalan način,
 • Virtuelizacija desktopa – sisteme koji omogućava razdvajanje korisničkog desktopa od fizičke konfiguracije te isporuku korisniku na bilo koji računar u biznis okruženju ili van njega.
Kada govorimo o virtuelizaciji servera neke od najznačajnih prednosti ove tehnologije su:
 • Smanjenje broja fizičkih servera potrebnih za razvoj odgovarajuće serverske infrastrukture,
 • Infrastrukturne uštede – na potrošnji električne energije serverskog hardvera, potrošnji električne energije sistema za hlađenje, potrebnom kapacitetu i performansama sistema za neprekidno napajanje, broju potrebnih aktivnih mrežnih komponenti, prostoru za postavlajnje serverske infrastrukture,
 • Centralizovan model administracije sistema kroz jedinstvenu konzolu za upravljanje,
 • Nazavisnost virtuelnih servera od hardvera na kome se izvršavaju, u slučaju otkaza serverskog hardvera virtuelni server se prosto prebaci na funkcionalan hardver,
 • Značajno smanjenje cene, kompleksnosti i brzine izrade backupa.
virtuelizacija m

Virtuelizacija

Virtuelizacija je softverska tehnologija koja iz korena menja dosadašnja načela i percepciju u informacionim tehnologijama. Značajno unapređuje kvalitet IT infrastrukture i povećava stepen iskorišćenosti IT resursa, što dovodi do uštede kako novca tako i energije. Virtuelizacija resursa obuhvata:

 • Virtuelizaciju servera – konsolidaciju više fizičkih servera u virtuelne servere i njihovo izvršavanje na jednom ili daleko manjem broju fizičkih servera,
 • Virtuelizaciju aplikacija – tehnologiju koja omogućava izvršavanje aplikacje bez potrebe za njenu instalaciju na računaru sa koga se koristi na tradicionalan način,
 • Virtuelizacija desktopa – sisteme koji omogućava razdvajanje korisničkog desktopa od fizičke konfiguracije te isporuku korisniku na bilo koji računar u biznis okruženju ili van njega.
Kada govorimo o virtuelizaciji servera neke od najznačajnih prednosti ove tehnologije su:
 • Smanjenje broja fizičkih servera potrebnih za razvoj odgovarajuće serverske infrastrukture,
 • Infrastrukturne uštede – na potrošnji električne energije serverskog hardvera, potrošnji električne energije sistema za hlađenje, potrebnom kapacitetu i performansama sistema za neprekidno napajanje, broju potrebnih aktivnih mrežnih komponenti, prostoru za postavlajnje serverske infrastrukture,
 • Centralizovan model administracije sistema kroz jedinstvenu konzolu za upravljanje,
 • Nazavisnost virtuelnih servera od hardvera na kome se izvršavaju, u slučaju otkaza serverskog hardvera virtuelni server se prosto prebaci na funkcionalan hardver,
 • Značajno smanjenje cene, kompleksnosti i brzine izrade backupa.