Šta je VPN?

Virtuelna privatna mreža (Virtual Private Network – VPN) je privatna komunikaciona mreža koja se koristi za komunikaciju u okviru javne mreže. Transport VPN paketa podataka odvija se preko javne mreže kao što je Internet, korišćenjem standardnih komunikacionih protokola. VPN omogućava korisnicima na razdvojenim lokacijama da preko javne mreže jednostavno održavaju zaštićenu komunikaciju, tj. povezuje dve ili više udaljenih lokacija u jedinstvenu mrežu. Virtuelna privatna mreža omogućava korisnicima da razmenjuju podatke vezom koja je emulirana kao direktna veza između klijenta i servera.

Njene osnovne karakteristike i prednosti su:
  • Sigurnost – bez obzira što veza ide kroz nesigurnu javnu mrežu, pristup podacima koji su emitovani nije dozvoljen neautorizovanim korisnicima što transport čini relativno bezbednim
  • Niska cena – pošto se koriste javne mreže troškovi su dosta niski kada se uporede sa troškovima potrebnim za iznajmljivanje privatnih linija ili implementaciju privatnih intranet mreža
  • Lakoća implementacije – nema potrebe za promenom postojeće infrastrukture javnih mreža, pa se VPN implementira samo na strani korisnika
  • Univerzalnost – zbog enkapsulacije moguće je koristiti i podatke koji pripadaju nerutabilnim protokolima. Takođe se štedi i na broju javnih IP adresa koje kompanija mora da poseduje.
VPN m

Šta je VPN?

Virtuelna privatna mreža (Virtual Private Network – VPN) je privatna komunikaciona mreža koja se koristi za komunikaciju u okviru javne mreže. Transport VPN paketa podataka odvija se preko javne mreže kao što je Internet, korišćenjem standardnih komunikacionih protokola. VPN omogućava korisnicima na razdvojenim lokacijama da preko javne mreže jednostavno održavaju zaštićenu komunikaciju, tj. povezuje dve ili više udaljenih lokacija u jedinstvenu mrežu. Virtuelna privatna mreža omogućava korisnicima da razmenjuju podatke vezom koja je emulirana kao direktna veza između klijenta i servera.

Njene osnovne karakteristike i prednosti su:
  • Sigurnost – bez obzira što veza ide kroz nesigurnu javnu mrežu, pristup podacima koji su emitovani nije dozvoljen neautorizovanim korisnicima što transport čini relativno bezbednim
  • Niska cena – pošto se koriste javne mreže troškovi su dosta niski kada se uporede sa troškovima potrebnim za iznajmljivanje privatnih linija ili implementaciju privatnih intranet mreža
  • Lakoća implementacije – nema potrebe za promenom postojeće infrastrukture javnih mreža, pa se VPN implementira samo na strani korisnika
  • Univerzalnost – zbog enkapsulacije moguće je koristiti i podatke koji pripadaju nerutabilnim protokolima. Takođe se štedi i na broju javnih IP adresa koje kompanija mora da poseduje.