NETbiz

Moderno radno okruženje je izuzetno dinamično, a kada su svi podaci centralizovani na jednom mestu, lako je promeniti radno okruženje i poslovne procese.

Odabirom NETbiz rešenja, bićete u mogućnosti da primite i obradite velike količine podataka koji će posle biti pretvoreni u korisne informacije.

U okviru NETbiz usluga koje nudimo, za Vas možemo da isprojektujemo, razvijemo i održavamo poslovno informacione sisteme (PIS), geografsko informacione sisteme (GIS) kao i dodatne korisničke aplikacije.

Uz to, NETbiz usluge podrazumevaju i podršku prilikom:

  • Implementacije zajedničkih šifarnika i kataloga u različitim aplikacijama
  • Integracije podataka u različitim aplikacijama i osiguravanje njihove dostupnosti
  • Projektovanja i implementacie poslovnog izveštavanja iz različitih aplikacija
  • Razvoja i održavanja sistema za praćenje prijava problema sa hardverom i softverom i praćenje
  • njihovog rešavanja “Helpdesk” sistem.

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam poruku i potrudićemo se da Vam što pre odgovorimo.

Kontakt