Projektovanje i izvođenje LAN i telefonskih mreža

Moderne računarske mreže (LAN mreža) realizuju se po principu strukturnog kabliranja. Suštinsku prednost stukturnog kabliranja predstavlja korišćenje jedinstvenog kablovskog sistema za sve instalacije kojima se prenose bilo kakve informacje u propusnom opsegu od 600 MHz. Mi nudimo planiranje, projektovanje, izvođenje i održavanje kablovske mreže, i to:

  • Horizontalnog kabliranja,
  • Vertikalnog kabliranja,
  • Kabliranja radnog prostora.

Strukturalno kabliranje predstavlja instalaciju kablovskog mrežnog sistema višestruke namene. Mrežni sistem može biti izveden kao jedinstven sistem ili kao više podsistema u jednom ili više objekata, sa mogućnošću integracije u zajedničku celinu. To obuhvata prenos govora, slike, upravljačkih signala i veoma brz prenos podataka. Jedini interfejs ka korisniku je utičnica sa RJ 45 konektorom na koju se može priključiti računar ili telefon i koja dalje kablovskim sistemom vodi do odgovaralućih razdelnika i aktivnih uređaja (LAN switch-eva ili telefonskih centrala).

Cilj standardizacije je da se definišu osobine i tehnički kriterijumi za elemente kojima se realizuju različite konfiguracije kablovskih sistema.

lan mreza m

Projektovanje i izvođenje LAN i telefonskih mreža

Moderne računarske mreže (LAN mreža) realizuju se po principu strukturnog kabliranja. Suštinsku prednost stukturnog kabliranja predstavlja korišćenje jedinstvenog kablovskog sistema za sve instalacije kojima se prenose bilo kakve informacje u propusnom opsegu od 600 MHz. Mi nudimo planiranje, projektovanje, izvođenje i održavanje kablovske mreže, i to:

  • Horizontalnog kabliranja,
  • Vertikalnog kabliranja,
  • Kabliranja radnog prostora.

Strukturalno kabliranje predstavlja instalaciju kablovskog mrežnog sistema višestruke namene. Mrežni sistem može biti izveden kao jedinstven sistem ili kao više podsistema u jednom ili više objekata, sa mogućnošću integracije u zajedničku celinu. To obuhvata prenos govora, slike, upravljačkih signala i veoma brz prenos podataka. Jedini interfejs ka korisniku je utičnica sa RJ 45 konektorom na koju se može priključiti računar ili telefon i koja dalje kablovskim sistemom vodi do odgovaralućih razdelnika i aktivnih uređaja (LAN switch-eva ili telefonskih centrala).

Cilj standardizacije je da se definišu osobine i tehnički kriterijumi za elemente kojima se realizuju različite konfiguracije kablovskih sistema.