• Sistem za skladištenje i obradu podataka “ NC Super Store”
  • Sistem za zaštićenu razmenu podataka “NC Secure Links”
  • Softverski sistem za elektronsku komunikaciju “NC BizCom”

Za vise informacija kontaktirajte nas na sales@netcom.rs

credentials