Rešenja

Na osnovu potreba i zahteva korisnika i nakon analize postojećeg sistema, razvićemo rešenje IT sistema koje je usklađeno sa potrebama i mogućnostima klijenata, a zasnovano na najsavremenijim tehnologijama i važećim međunarodnim i domaćim normama i standardima. NETcom system d.o.o. takođe može da preuzme brigu o integraciji IT sistema i poslovnih procesa korisnika kako bi objedinio njihove funkcionalne i tehničke karakteristike unutar jednog interaktivnog sistema.

Smisao takvog delovanja je povećavanje poslovne efikasnosti preduzeća i dobijanje konkurentske prednosti korišćenjem savremenih informacionih tehnologija i pružanjem novih usluga. Sistem integracija nije ograničena samo na povezivanje različitih IT sistema unutar jedne kompanije i lokacije, već se odnosi i na povezivanje izdvojenih poslovnih jedinica, distributera, dobavljača i korisnika, a sve u cilju brže međusobne komunikacije i unapređenja poslovanja.

Imamo veliko iskustvo u objedinjavanju različitih infrastuktura mreža, obezbeđivanju kompatibilnosti različitog softvera i hardvera i integraciji novih rešenja sa postojećim operativnim sistemima, aplikacijama i opremom. Rešenja se projektuju tako da budu sposobna da prate promene u poslovanju korisnika i tehnološke inovacije kao i da omoguće jednostavno proširivanje sistema i unapređivanje performansi.

resenja m

Rešenja

Na osnovu potreba i zahteva korisnika i nakon analize postojećeg sistema, razvićemo rešenje IT sistema koje je usklađeno sa potrebama i mogućnostima klijenata, a zasnovano na najsavremenijim tehnologijama i važećim međunarodnim i domaćim normama i standardima. NETcom system d.o.o. takođe može da preuzme brigu o integraciji IT sistema i poslovnih procesa korisnika kako bi objedinio njihove funkcionalne i tehničke karakteristike unutar jednog interaktivnog sistema.

Smisao takvog delovanja je povećavanje poslovne efikasnosti preduzeća i dobijanje konkurentske prednosti korišćenjem savremenih informacionih tehnologija i pružanjem novih usluga. Sistem integracija nije ograničena samo na povezivanje različitih IT sistema unutar jedne kompanije i lokacije, već se odnosi i na povezivanje izdvojenih poslovnih jedinica, distributera, dobavljača i korisnika, a sve u cilju brže međusobne komunikacije i unapređenja poslovanja.

Imamo veliko iskustvo u objedinjavanju različitih infrastuktura mreža, obezbeđivanju kompatibilnosti različitog softvera i hardvera i integraciji novih rešenja sa postojećim operativnim sistemima, aplikacijama i opremom. Rešenja se projektuju tako da budu sposobna da prate promene u poslovanju korisnika i tehnološke inovacije kao i da omoguće jednostavno proširivanje sistema i unapređivanje performansi.