Provera Garancije

Ovde možete proveriti garantni rok željenog uređaja.
Molimo Vas da unesete serijski broj uređaja kako biste proverili trajanje Vaše garancije.