Baza znanja

Korisničko uputstvo za pronalazak verzije operativnog sistema, MAC adrese i imena hosta nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za instalaciju RDP-Wrapper-a nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za podešavanje VPN FortiClient nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za podešavanje Fortinet sertifikata nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za automatsko podešavanje Out Of Office u MS Outlook-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputsvo za podešavanje Out of Office u Mozilla Thunderbird nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za kreiranje e-mail naloga u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za pristup e-mail nalogu u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za promenu šifre e-mail naloga i brisanje naloga u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za prosleđivanje e-mail-ova u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za e-mail prosleđivanje za ceo domen u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za praćenje poslatih mail-ova u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za kreiranje i brisanje automatskog odgovora u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za kreiranje i brisanje mailing liste u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za brisanje sadržaja e-mail naloga u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za proveru zauzeća prostora u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za bekap i restore u cPanel-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za podešavanje automatskog odgovora na Roundcube nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za podešavanje automatskog odgovora na Plesk-u nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za podešavanje e-mail naloga na macOS računarima nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za podešavanje auto-reply na e-mail nalogu za macOS računare nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za podešavanje e-mail naloga za iPhone nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za podešavanje automatskog odgovora e-mail naloga za iPhone nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za otključavanje iPhone telefona preko računara nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za podešavanje e-mail naloga na Android mobilnim uređajima nalazi se u prilogu.

Preuzmi

Korisničko uputstvo za korišćenje Zoom Desktop Client aplikacije nalazi se u prilogu.

Preuzmi
usluge m 1

Baza znanja

Android e-mail

Podešavanje e-mail naloga na mobilnim uređajima

Out Of Office u MS Outlook-u

Automatsko podešavanje Out Of Office u MS Outlook-u

Out of Office u Mozilla Thunderbird

Automatsko podešavanje Out of Office u Mozilla Thunderbird